PNWM / DPJW

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

Print

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to organizacja założona w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec. Zajmuje się dofinansowywaniem i merytorycznym wsparciem spotkań młodych Polaków i Niemców. Jako jedyna instytucja w Polsce posiada osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Jej działalność jest finansowana z wkładów członkowskich obu rządów. Wspiera projekty wymiany szkolnej i pozaszkolnej z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec, ale też z innego, trzeciego kraju. Poza tym wydaje publikacje i oferuje szkolenia, konferencje i inne programy dla organizatorów spotkań młodzieży. Jednym z priorytetów tematycznych organizacji jest historia i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przez ponad 20 lat PNWM wsparła ponad 65 tysięcy projektów młodzieżowych, w których wzięło udział ponad 2,5 miliona uczestników z Polski i Niemiec.

DEUTSCH-POLNISCHES JUGENDWERK

Print

The German-Polish Youth Office (DPJW/PNWM) is an organisation which was founded in 1991 by the governments of Poland and Germany. It offers financial and substantial support that encourages meetings of young Poles and Germans. It is the only institution in Poland with the legal personality of an international organisation. Its operations are financed with the contributions from both member governments. It supports exchange projects (for schools and outside the educational system) with youth from Poland and Germany, but also from another, third country. The institution also does publishing and offers trainings, conferences, and other programs for the organisers of youth meetings. One of the topical priorities of the organisation is history and education for sustainable development. In over 20 years  DPJW/PNWM has supported 65 thousand youth projects with 2.5 million participants from Poland and Germany.

 

Reklama